Robot za rastresanje

Robot XO, proizveden od Octopus Bio-sigurnost u Francuskoj, namenjen je za farme živine sa ciljem povišavanja produktivnosti putem poboljšanja kvaliteta života životinja. Robot XO poboljšava proizvodnju svaki dan uz minimalne napore. Preko svojih kombinovanih tehnologija on doprinosi poboljšanju zdravlja, bio-sigurnosti i produktivnosti.

 • Smanjenje amonijaka
 • Poboljšanje koeficijenta iskorišćenja krme
 • Poboljšanje u povećanju telesne težine
 • Smanjenje vremena za rast
 • Poboljšanje kvaliteta posteljice
 • Smanjenje podnog dermatitisa
 • Humani odnos prema životinjama
 • Optimiziranje radnog vremena
 • Navigacioni režim: Autonoman ili ručni
 • Vrsta otpadaka: Drvene strugotine, slama, peleti
 • Težina: Približno 80 kg
 • Funkcije: Skarifikacija, primena dezinfektanata, monitoring
 • Autonomija: > 10 sati
 • Nominalna brzina rabota: > 200 mp/h
 • Pristup do podataka i konfiguracija u oblaku: Različite opcije (na primer: Automatska stanica za napajanje) i konfiguracije, daljinsko upravljanje, monitoring i upozorenja