Robot T-MOOV - zdrava živina, plodnost


Robot za farme živine (za pilad, za ćurad), projektiran za stimuliranje životinja sa ciljem povećanja proizvodnje i nataliteta. Robot T-Moov je projektiran tako da se izbegne navikavanje životinja na robot. U tom smislu, robot je opremljen sa:

  • Zvučni signal (10 različitih zvukova)
  • Vizuelni signal (10 svetlosti u različitim bojama)
  • Laserske tačke, projektirane na podu
  • Točkovi koji omogućuju pristup do svih delova obora za svinje.
...
Robot T-Moov
Details