Servis


  • Flextim Industry raspolaže sopstvenom ekipom iskusnih inženjera-tehničara koji su spremni da pomognu što je moguće brže, kako na bazi ugovora za opsluživanje, tako i po zahtevu.
  • Nudimo profesionalni servis i održavanje za svu prodatu opremu. Garancijsko opsluživanje produkata je u skladu sa uslovima upotrebe, preporučenih od proizvođača opreme.
  • Osim toga nudimo mogućnost za zaključenje ugovora za servisno opsluživanje, tako da možete koristiti niz dopunskih prednosti, kao na primer kraće vreme za intervenciju, niže cene, uključene servisne posete i mnogo drugih.
  • U stvari, znamo koliko je važno da možete da upravljate krematorijumom za životinjski otpad, dezinfekcionim vratima ili robotom za ispiranje. To garantuje dopunski stepen bio-sigurnosti. Organizujemo servisne posete po zahtevu i/ili na osnovu ugovori o servisnom opsluživanju i odnosimo se sa najvećom mogućom odgovornošću prema svakom zahtevu.