Puštanje u eksploataciju


  • Pružamo celovito post-prodajno opsluživanje, uključujući uvođenje u eksploataciju, programiranje krematorijuma, robota za pranje, dezinfekcionih vrata za kamione, dezinfekcionih vrata sa tripod barijerama za dezinfekciju personala i mnogo druge opreme, namenjeno povećanju bio-sigurnosti u farmama svinja.
  • Naša sopstvena ekipa servisnih inženjera FLEXTIM INDUSTRY SRL doći će kod vas da pusti u eksploataciju kupljenu opremu.
  • Važno je da obezbedite neophodne uslove za uvođenje u eksploatacija. U vezi s tim ćete dobiti instrukcije za preliminarnu montažu u kojima je jasno navedeno kakve radove, kontakte i komunalne usluge će biti neophodne kako bi bila puštena u eksploataciju data oprema (na primer betonska platforma za krematorijume, fundament za instalacije za ispiranje točkova sa podzemnim rezervoarom i td.).