Finansiranje


  • Do sada smo uspešno realizovali desetak evropski finansiranih projekata. Naši su klijenti, ne samo farmeri, dobili pristup sredstvima i kupili su opremu za bio-sigurnost u svojih farme.
  • Flextim Industry potpomaže svoje klijente i putem finansijske podrške: mi nudimo neophodnu finansijsku podršku do dobijanja bespovratne komponente.
  • Upoznati smo sa važnošću stalnih briga u farmama za uzgoj životinja, jer životinje obezbeđuju prihode biznisu.
  • Flextim Industry nudi pomoć farmerima koji žele da dobiju pristup programima za finansiranje, ali trenutno ne raspolažu neophodnim sredstvima. Konsekventno nudimo zainteresovanim farmerima sumu povezanu sa bespovratne komponente, do momenta njenog dobijanja putem zahteva za nadoknadu. Cilj nam je da olakšamo vaše finansijske napore tokom jednog važnog vremenskog perioda.
  • Primer: Ako program za finansiranje zahteva 20% ličnog učešća + 80% bespovratno, kod kupovine proizvoda u vrednosti 100 000 evra, Flextim Industry vam nudi mogućnost da kupite proizvode tako što ćete platiti samo 20 000 evra (obavezna suma koju nalaže program finansiranja), a ostalih 80 000 evra je osigurano od naše kompanije do trenutka njihovog dobijanja po zahtevu za nadoknadu 80% od finansijskog organa. Potom će ta suma biti prebačena na račun Flextim Industry.