Konsultiranje


  • Trgovačka ekipa Flextim Industry je uvek blizu do vas i nudi vam savete kada treba da izaberete optimalni produkt u skladu sa vašim zahtevima.
  • Nudimo saradnju sa autoritetnim i iskusnim konsultantskim firmama, kako bi odredili aktualne programe za finansiranje i napravili analizu njihove dopuštenosti.
  • Ostajemo na vašem raspolaganju, kako bi odredili produkt koji je kompatibilan sa potrebama vaše farme.
  • Nezavisno od toga da li imate potrebu od krematorijuma za brzo eliminisanje životinjskog otpada, od robota za bezopasno ispiranje boksova za svinje ili od vrata za dezinfekciju kamiona, specijalista iz oblasti prodaje Flextim Industry će vam dati detaljnu informaciju od koje imate potrebe, da bi ste shvatili korisnost produkta i pravilni model za vašu farmu.
  • Ako želite da dobijete pristup programima za finansiranje, mi imamo veliko iskustvo u realizovanju evropskih programa za finansiranje. Već nekoliko godina uspešno sarađujemo sa različitim konsultantskim kompanijama u Rumuniji i, u zavisnosti od lokacije možemo da vas usmerimo ka nekom od našite saradnika, u slučaju da još uvek nemate konsultanta.