EVO CLEANER Robot – ispiranje farmi za svinje


  • Pomoću robota u boksovima za svinje možete da perete obor za svinje onoliko često, koliko je neophodno, bez obzira da li je dan ili noć, čak i na Badnje veče.
  • Isperite obore za svinje isključivo mobilnim robotom, sposobnim da imitira pokrete ljudske ruke.
  • Ako obor za svinje ima jednake boksove, nakon što je jedan boks programiran, ostali već ne zahtevaju konfigurisanje programa za ispiranje.
  • Najmoderniji robot na tržištu - EVO Cleaner – garantuje usaglašeno sa zahtevima ispiranje, pošto ima maksimalnu pokretljivost (imitira pokrete ljudske ruke), dozvoljava do 500 različitih programa za ispiranje, može da neprekidno da pere bez tuđe intervencije (pod, zidove i plafon), autonoman je (ima baterije, kreće se sam, sam se premešta - nije potrebna ljudska snaga da be se premeštao između prostorija).
...
EVO Cleaner robot za ispiranje
Details